Ön Sandön Rubrik
Den 12 meter höga Sandön är en grusås som bildades under istiden. Vätterns strömmar och stormar nöter på Sandöns sydkust. Sand, grus och småsten flyttas längs stranden. I nordsidans lugnvatten stannar rörelsen av och materialet sjunker till botten. På det här sättet glider Sandön sakta mot norr. Då Sandön hyst fast bebyggelse under åren 1859 - 1895 är dess natur starkt påverkad av människan. En del av ön har varit uppodlad, och betesdrift med får fortgick fram till mitten av 1920-talet. Torparen Henrik Holmberg var den förste som bosatte sig på Sandön 1859, tillsammans med drängen Carl Pettersson från Undenäs i Västergötland uppförde de byggnaderna. Året därpå gifte sig Holmberg och fick sex söner och en dotter.

Johan Verner Holmberg,
född på Sandön 1867.

( Henrik Holmberg var bl.a. farfar till skeppare Manfred Holmberg och Moje på Boön. Far var Johan Verner, mer om dessa i "Profiler vid Vättern"). 1878 dog Holmberg, familjen bodde kvar till 1880, men två av sönerna stannade kvar till 1886. Fiskare Frans August Häll flyttade till Sandön 1886 och bodde där med sin familj i tre år. År 1889 bosatte sig fiskaren Claes Rylander med familj på Sandön. Familjen Rylander flyttade 1895, då husen revs och virket flottades iland till stranden vid Norra Freberga, vilket sedan användes till påbyggdnad till torpet Lövdalen. Härmed upphörde den fasta bebyggelsen på Sandön. Totalt har under åren 1859-1895, 29 personer varit kyrkskrivna på ön. En byggnad stod kvar på ön fram till mitten på 1920-talet och tjänstgjorde som fiskarkoja.

I början på 1930-talet rodde fiskaren Claes Rylander ut drottning Ingrid (den svenskfödda danska drottningmodern som avled 7 nov. 2000) till Sandön. Hon besökte Norra Freberga som då ägdes av kammarherre Axel Hallin. De hade en dotter som hette Eva som prinssesan ofta besökte. Eftersom de hade ett badhus vid stranden vid Lövdalen bad de Claes vid ett tillfälle att ro dem ut till Sandön, vid detta tillfälle fotograferade prinsessan Ingrid Claes Rylander i snipan (som hette Svan) vid Sandön. Han fick sedan ett brev från Stockholm med fotot i.

Den 26/9 1999 var det torputsättning på Sandön, det är Sandöättlingen Gösta Karlsson som snidat en minnestavla i ek med ca. 300 bokstäver och siffror över de som har varit bofasta i Fiskartorpet på Sandön. Det var Göstas morfar och mormor som var de sista bofasta på Sandön.
Tavlan finns att beskåda i mitten på södra delen av ön.

På bilden ovan Sandön sedd från syd.


Rylander
De sista bofasta på Sandön,
Claes & Sofia Rylander med barnbarn.

Snipa Foto på Claes Rylander tagit av framlidna danska drottningmodern Ingrid i början på 1930-talet.

Torputsättning Torputsättning på Sandön: Fr. vänster Gösta Hedin, Janne Andersson, Evald Markheden och Sandöättlingen Gösta Karlsson.

Minnestavla
Gösta Karlssons snidade minnestavla i ek.