Vågor och Kors
Rubrik
I västra delen av Vättern ligger Kyrkogårdsön som i sydväst delas av Dödsundet från fastlandet och i norr av Svartsundet, insprängt i den östra delen ligger Trolltandsviken med ön Trolltanden.

Man kan än idag skönja resterna av en stenmur som omgärdat kyrkogården. Det var i mitten av 1300-talet som digerdöden härjade som värst, för att undkomma den flyttade då folk ut till ön. Men smittan följde med dem. Den ene efter den andre dog enligt sägnen
Enligt en annan berättelse kom de flyende från Östergötland, under överfarten blåste det upp till storm, båtarna blev manöverodugliga och drev in mot klipporna på Klintanäset söder om Kyrkogårdsön. Båtarna slogs i spillror och de flesta drunknade. Några av de överlevande tog sig iland och begravde de som hittades på stränderna.

Minnessten

På kyrkogården finns en minnessten över digerdödens offer som 600-årsminne av "Svarta Döden", rest 1950.
På kyrkogårdsön bodde folk permanent till början av 1950-talet där de levde av lantbruk, skogsbruk och fiske men flyttade sedan in till fastlandet.

Sedan Folke Dahlberg tvingats bort från Stora Röknen med andra bofasta bosatte han sig på Kyrkogårdsön 1951 efter några år i Blekinge.
Mer om detta i saiten: Konstnärer och författare.

Karta

Dödsundet
Dödsundet