RubrikFyr

Fjuk är den sammanfattande benämningen på de tre öarna Skallen, Boholmen även kallad Mellön och Jällen, som ligger mitt i Vättern mellan Motala och Karlsborg. Fjuk tillhör geologiskt det stråk, benämnt Getryggen av visingsöformationen, som i nära nog rät linje går i dagen i sträckningen Lilla Hals - Åholmen - Erkerna - Fjuk - Jungfrun - Visingsö.

Den första fyren på Fjuk byggdes 1852 och härmed började en fast bosättning av fyrpersonal som varade fram till 1910, då den nya automatiska fyren stod färdig.
Totalt har 59 personer varit kyrkskrivna på Fjuk, och som mest bodde här 17 personer samtidigt, under åren 1887-1888. Även skola fanns på Fjuk, lärarinnan hette Augusta Annlisa Lindgren.

Fjuk som det såg ut på slutet av 1800-talet.

(Bilderna är lånade av Gunnar Adolfsson).

När den nya fyren kom i drift 1910 revs husen och virket forslades till Vadstena där det byggdes nya hus av det, bl.a. Fjukahuset på Sjögatan.

Den mest kända av de som varit bofasta på Fjuk var Erik Zetterblad, mera känd som "Enslingen på Fjuk". År 1914 bosatte sig Erik Zetterblad på Fjuk i ett skjul som stod kvar efter fyrpersonalen - övriga hus var då rivna. Fyra år senare köpte han en liten byggnad från Varamon (Kjellstrands kiosk), som transporterades till Fjuk. Denna om- och tillbyggdes 1920 och revs 1978, efter Zetterblads död i november 1966, då några fiskare hittade honom i stugan. Det där med "Enslingen" var en sanning med modifikation. Ytterligare en bostad uppfördes 1917 av Nisse och Axel Wilhelmsson ("pullmanpojkarna"). Nisse avled 1954, och då flyttade Axel in till Motala. Hos Erik bodde under åren 1923 - 1930 Mauritz Maijer, som hans fiskekompanjon. En unik bebyggelse på Fjuk var de tvärsågade vättersniporna, som uppresta på kant användes till förrådsbodar, vedupplag och dass.

1937 gick Byälven på grund norr om Fjuk, mer om detta i "Förlisningar på Vättern" i saiten.


Öar
Flygbild över Fjuk tagen från norr.

Hus
Zetterblads hus.


Erik Zetterblad med ett kok.


De avsågade vättersniporna
som användes till förråd och dass.

Pullmanpöjkera
"Pullmanpojkarna" lägger ut nät.