Måsen
Rubrik Måsen

Måsen var en av de sista fartygen som byggdes i Harge. Byggtid 3 månader. Hon fick riggdetaljer efter den år 1917 upphuggna slupen Madonnan.
Registrerad1919 på Harald Giöbel, Harge och övergick på 1920- talet till AB Harge Bruk. Hon kallades då motorslup, 1930 blev hon galeas. Omkring 1935 såldes hon till Nils A. Johansson, Nässja. Hon avfördes 1945 och sjönk utanför CTV i Motalaviken där hon låg för ankar under hård storm. Stäven slets loss och när hon skulle bärgas hade strömmen fört bort henne, hon återfanns på 1990-talet på 38 meters djup en km öster om Fjuk.
Måsen seglade huvudsakligen på Vättern med tegel från Harge och massaved till Olshammar.
Siste skeppare var Nils Johansson, Nässja.

På bilden ovan Måsen som slup innan hon blev ombyggd till galeas.