Rubrik Byälven


Byälven ilandsatt vid Fjuk.

Byälven var först byggd som pråmen Borgvik II 1904 för Borgviks AB. 1924 blev hon ombyggd till SS Byälven.
1937 kom Byälven från Stockholm med last av osläckt kalk på väg till Vänern. Hon kom ur kurs och kom för nära Fjuk, där det ligger ett grund på norra sidan, vilket fartyget törnade på och blev svårt läck. Hon fick sättas iland på huvudön Skallen som fyren är belägen på. Fartyget blev sprängt av den osläckta kalken.
Man kan fortfarande se rester kvar av Byälven en bit utanför hamnen vid norrön Skallen.

På bilden ovan, Byälven står på grund med last av osläckt kalk.