Rubrik

Insjööringen, havsöringen och bäcköringen är samma art som lever i olika miljöer och på grund av miljön utvecklas de olika. Insjööringen blir ofta längre än havsöringen, men är i regel en lättare fisk. Insjööringen trivs bäst i sjöar med kallt och klart vatten. Som ung vistas den i regel 3 år i sjöarnas till- och avlopp, för att sedan vandra in i den närmaste sjön. Där växer den i regel till sig ganska snabbt.

Öring
Det kan vara mycket grunt på väg till lekplatsen.

Vid leken vänder den åter till platsen där den föddes. Ibland kan den också leka i sjön utefter stränderna. De större fiskarna leker i regel vartannat år medan de mindre leker varje år. Leken sker i rinnande vatten över sten och grusbottnar på ganska grunt vatten, rommen kläcks påföljande vår. Insjööringen växer olika snabbt beroende på näringshållandena i sjöarna. I Vättern kallas den vätteröring, grålax, vårlax,tvärstjärt och insjölaxöring.

De fina öringbilderna är tagna av fotograf Björn Blomqvist, här är adressen till hans sajt, klicka nedan:
www.outdoor.se/sportfishnews

Bäck I bäckar som dessa leker öringen.

Fisklek
Vätteröring på väg till lekplatsen.

Öringhopp Hopp i fors .