Rubrik

Lax kan inte föröka sig i Vättern. Därför sätts 20 cm långa odlade laxungar (smolt) ut i sjön. Man räknar med att utsättning av 1000 smolt ger en återfångst av 1 ton lax. Detta anses vara den lönsammaste av de fiskevårdsåtgärder som vidtas. Fiskevårdare kontrollerar noga att laxen inte påverkar stammarna av röding och sik. Under 90-talets första år steg fångsterna brant så att 1993 landades 40 ton lax. Världsrekordet i spöfångad insjölax slogs vintern 1997 i Vätterns klara vatten, fisken vägde 20,4 kilo.

Laxbild
Rekordlax
Världsrekord på spöfångad insjölaxlax, vikt 20,4 kg. Fångad i Vättern 1997.