Slupen Anna Rubrik
Slupen blev snabbt en av Vätterns vanligaste båttyper, eftersom den visade sig vara lätt att anpassa till särskilda farleder och till de enskilda skepparnas ekonomi. Slupen är ett fatyg med en mast som är delad, bestående av en undermast med salningshorn och toppstång samt tre försegel vars namn är klyvare, jagare och fock. Vätterns största slup hette Svea och hörde hemma i Karlsborg. Hon var byggd i Västerås 1884 och lastade 85,5 ton. Längden var 22,18 m över däck och en masthöjd av ca 30 m. Bommen hade en längd på 18 m, storseglets yta utgjorde 250-300 kvm. Därutöver tillkom tre försegel med en sammanlagd yta på ca 100 kvm. Vätterslupen hade som regel klipperstäv med vanligtvis platt akter, men även rundgattade skutor förekom. Slupar kunde även byggas om till galeaser då en mast monterades akterut.

På bilden ovan slupen Anna med last av ved.


Motala hamn
Tidiga 1800-talsslupar i Motala hamn, i mitten ångfartyget Wettern.

Slupen Svanen
Slupen Svan med vind i seglen

.