Skonaren AnnaRubrik
Vid Vättern byggdes också ett antal skonare, vilka skiljer sig från galeaserna genom den något högre aktermasten, masterna satt också tätare ihop samt det lite annorlunda segelutförandet. Det fanns också tremastskonare, var masterna lika långa kallades de för slättoppsskonare. Skonert är en två- eller tremastad skonare med den skillnaden att den har ett råsegelpå förmasten. Klyvarbommen och jägarspiran kunde vara väldigt långa, så när man passerade Göta kanals slussar var man tvungen att ta bort respektive fälla upp dem. Många av de skonare och skonertar som seglade på Vättern kom oftast från ost- eller västkusten, de var mycket smäckrare byggda än galeaserna.

På bilden ovan är det skonaren Anna på seglats.


Tremastskonare
3-mastskonaren Boren från Motala.

Skonaren Polstjärnan
Skonaren Polstjärnan från Motala, skeppare var Manfred Holmberg.

.