Rubrik
Eskader

Vänerbock
Vänerns motsvarighet till Vätterns råbock, en s k älvbåt.

Båt-Harry
Råbock byggd av "Båt-Harry"
Karlsson från Olshammar.

Råbock
Råbock målad på skarpskytteflagga.

På 1700-talets mitt kom de s k råbockarna i bruk på Vättern. Det var hargebönderna som skapade båtarna även kallade "hargepesar", man trodde sig ha fått fram en sjöduglig båt. Namnet råbock härleder sig från seglets utformning. Man kan här tala om att man härmat vikingarna, och ännu under åren mellan 1600 och 1700-talen var snedseglet en raritet här uppe i mellansverige. Sedan kom de senare så vanliga seglen av den nu helt accepterade typen mer och mer i bruk. Råbockarna förde ett enda stort "vikingasegel" och var utan däck, relingen pressades hårt av last och vind och endast ett litet kabelgatt fanns i fören och en kajuta i aktern. Fackfolk förundrade sig också ständigt över, hur de med vinden i ryggen kunde länsa undan utan att tryckas ned i vågorna. Råbockarna lastade urkalksten "limsten" från Harge by i Hammars socken och forslade den till masugnarna runt Vättern. Som returlast hade man järnmalm till Igelbäckens masugn. Ungefär 70 ton lastade en råbock, och då låg den endast ca 40 centimeter över vattenytan. Masten stöttades av stag och tre vant på var sin sida För att hålla rån, alltså övre bommen, intill masten, under det att seglet hissades eller bägades, så användes en stav av krokväxt björk. Råbockarna var miserabla kryssare, men länsade friskt undan i förlig vind, detta av fullt naturliga skäl. Under senare delen av 1860-talet minskade efterfrågan av frakter, råbockarna såldes som pråmar eller riggades om till slupar. Depressionen drog förödande fram i bygden och många båtar lades upp. Hösten 1871 hade råbocksflottan krympt till fyra fartyg, det var dessa som drabbades av stormvindar vid Stora Röknen första advent 1871, det var troligtvis den svåraste storm som rasat på hela 1800-talet varav två gick till botten, Styrbjörn och Norden, de två andra Elgen och Snäckan rustades upp först till jakter sedan till slupar och galeaser och sattes i frakt.

På bilden ovan råbockseskader.